مشتری محترم

پرسشنامه حاضر جهت”ارزیابی میزان رضایت مندی مشتریان شرکت” تدوین گردیده است. همکاری شما در پاسخ مناسب به سوالات این  پرسشنامه، گامی موثر در شناسایی نقاط قابل بهبود این شرکت می­باشد که افزایش رضایت­مندی و بهبود تعامل را به دنبال خواهد داشت.

از همکاری شما کمال تشکر را داریم