مشتری محترم

پرسشنامه حاضر جهت”ارزيابي میزان رضايت مندي مشتريان شرکت” تدوين گرديده است. همکاري شما در پاسخ مناسب به سوالات اين  پرسشنامه، گامي موثر در شناسايي نقاط قابل بهبود اين شرکت می­باشد که افزايش رضايت­مندي و بهبود تعامل را به دنبال خواهد داشت.

از همکاري شما کمال تشکر را داريم .

[ninja_form id=8]