از اینکه وقت می گذارید و ما را در ارائه خدمات بهتر یاری می نمائید ، سپاسگزاریم .

1)سهولت دسترسی و برقراری ارتباط با واحد خدمات پس ازفروش